Referencie

FRAGICSLOV, s.r.o., Šahy- rekonštrukcia regulácie a merania
Obecný úrad Kamenný Most – 7 b.j. – vybudovanie STL distribučného plynovodu
Obytný park rodinných domov Štúrovo – vybudovanie STL distribučného plynovodu s prípojkami
Bytové jednotky Svodín – vybudovanie STL distribučného plynovodu
Obec Beša- vybudovanie STL distribučného plynovodu

Obec Veľký Krtíš – pripojenie distribučného plynovodu pre priemyselnú zónu

Obec Bobot- vybudovanie STL distribučného plynovodu pre 16 b.j.

Obec Štitáre- 5 b.j.- vybudovanie STL plynových prípojok, NTL plynoinštalácie pre bytové jednotky (montáž plynových kondenzačných kotlov Viessmann), podlahové vykurovanie 

Agrovýkrm Senica- plynofikácia administratívnej budovy

CUSTOMS Services.r.o, Šahy- výstavba plynovodu

Záhradníctvo Fábik s.r.o., Želiezovce- výstavba STL plynovodu a rozvod plynu

LEMA s.r.o, Demandice- výstavba STL plynovodu a rozvod plynu

IBV Malodvornícka, STL plynovod s prípojkami, vodovod s prípojkami , kanalizácia Dunajská Streda, 

IBV Zoborské Lúčky – Nitra – výstavba STL plynovodu s prípojkami

Rozšírenie  vodovodu  IBV pre 9 DR

Prekládka regulačnej stanice AGROVÝKRM Šala