Certifikáty

Skúšanie vizuálnymi metódami- VT – 2.stupeň

Meranie hrúbok ultrazvukom- UTT

Medzinárodný zváračský technológ

Skúšanie vizuálnymi metódami materiálov z termoplastov- VT ThP – 2.stupeň

Skúšanie kapilárnymi metódami- PT- 2.stupeň

Technológ zváranie termoplastov (PWT)

Revízny technik plynových zariadení

Oprávnenie Pevit s.r.o