Služby

 

pevit sro

 

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených plynových a tlakových zariadení
 • Inžinierske siete – plyn, voda, kanalizácie
 • Dodávka, montáž ústredného kúrenia
 • Podlahové vykurovanie
 • Realizáciu, skrátenie, preložka, dodávka a prepojovacie práce STL a NTL prípojok, plynovodov
 • Rozvody plynu v budovách, rodinných domoch, bytoch, bytovkách
 • Odstraňovanie únikov plynu v domoch, bytoch, budovách
 • Prípojky a rozvody elektriky, kanalizácie a vody
 • Inžinierska činnosť (projekčné práce, geodetické práce)
 • Odborná činnosť v spolupráci s TI a.s. (osvedčenia, školenia)
 • Zabezpečenie zemných a výkopových prác (vytýčenie sietí, podtláčanie, riadený podtlak)
 • Predaj, montáž a servis plynových spotrebičov